Post it 1
twitter linkdin
 

 

Advisering en traning op het gebied van UAV-RAW contracten 

 

Advisering bij vragen over bestekken, meer- en minderwerk, (stagnatie-) schade, directievoeren, verrekeningen, raamovereenkomsten, oplevering, de eindafrekening, etc.

In-company trainingen voor bijvoorbeeld medewerkers van Gemeentes, Ingenieursbureau's, Aannemeningsbedrijven en Opleidingsinstituten.

Maatwerk trainingen gericht op bijvoorbeeld nog lopende projecten.

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

  

     
                 
 

 

 

     
         
 

 

 

     
     

 

       
 

                       

     
      
twitter