Post it 1
twitter linkdin
 

 

Advisering en training op het gebied van RAW/UAV-contracten 

 

Advisering bij vragen over bestekken, meer- en minderwerk verrekeningen, (stagnatie-) schade, directievoeren, raamovereenkomsten, oplevering, de eindafrekening, etc.

In-company trainingen voor bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, ingenieursbureau's, aannemingsbedrijven en opleidingsinstituten.

Eén op één bijspijker- en opfriscursussen en maatwerktrainingen gericht op bijvoorbeeld nog lopende projecten.

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

  

     
                 
 

 

 

     
         
 

 

 

     
     

 

       
 

                       

     
      
twitter