2-daagse incompany basiscursus UAV en RAW

Zorg voor een goede basis zodat uw medewerkers zich zeker voelen bij het uitvoeren van hun taken.

Geschikt voor medewerkers die weinig of alleen beginnende kennis hebben van de UAV en de RAW-systematiek.

Deze cursus duurt 2 dagen en wordt op het eigen kantoor of op een externe locatie verzorgd.

Na afloop van deze cursus ben je in staat om zelfstandig te werken met een RAW-contract.

Programma 2-daagse Basiscursus:

Te behandelen onderwerpen, onder andere:

 • Betrokken personen, hun taakstelling en bereikbaarheid
 • Te regelen zaken bij aanvang van het werk
 • Het RAW-bestek en het RAW-raambestek

Oefening: diverse zoekopdrachten in RAW-Standaard en UAV-2012

 • Tegenstrijdigheden in het contract
 • Gelijkwaardigheid van producten
 • De (pré-contractuele) waarschuwingsplicht van de aannemer
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen en andere hulpmiddelen
 • Opnemen, opleveren en eerder ingebruiknemen

Oefening: afwijkingen afrekenen

 • Afwijkingen in de uitvoering en (stagnatie-) Schade
 • Verrekenen van hoeveelheden: A, V, N 
 • Risico’s bij bestekswijzigingen
 • De rol van Opdrachtgever en Directie als het gaat om verrekening
 • Als afspraken niet worden nagekomen                                       
 • Discussies en conflicten voorkomen
 • Als er niets ander meer opzit: De Raad van Arbitrage, de rechter of bemiddeling

Zijn er standaard-(eigen) documenten waarvan gebruik gemaakt kan worden?

Is duidelijk hoe de rolverdeling Opdrachtgever-Directie-Toezichthouder intern is geregeld?

Wat leidt op ieder project altijd tot problemen?

Stel hier uw vraag:

Wij nemen snel contact met u op.