Advies

Als onafhankelijk adviesbureau kan Petersen Civiele Techniek een oplossing bieden als bemiddelaar tussen partijen. De doelstelling van Petersen Civiele Techniek is om bij geschillen in eenvoudige taal de probleemstelling helder terug te brengen naar dat waar het om gaat en op basis daarvan met een oplossingsvoorstel te komen. Advisering bij vragen over bestekken, verrekening van meer- en minderwerk, (stagnatie-)schade, directievoeren, raamovereenkomsten, oplevering, de eindafrekening, etc. 

Vormen van advies:

  • Beantwoording van vragen over de aanbesteding.
  • Beoorderling van bestekken.
  • Advisering bij afwijkingen tijdens de uitvoering.
  • (bindend-)Advies tussen twee partijen.
  • Mediation.

Petersen Civiele Techniek

Wilhelminalaan 3 
4002 AX Tiel

tel. (0344)626469
fax. (0344)626419

info@petersen.nl
www.petersen.nl