Test je kennis met de gratis UAV check!

Probeer onze korte UAV quiz en test jouw kennis direct online. Enkele multiple choice vragen van verschillende niveau’s. 

UAV Test je kennis!

Test hier in 10 multiple choice vragen jouw UAV kennis!

1 / 10

1. U heeft als directievoerder aan de aannemer het verzoek gedaan om de te leveren eiken te wijzigen in beuken, hetgeen gezien kan worden als bestekswijziging. De opdrachtgever echter is het hier in het geheel niet mee eens (hij 'haat' beuken en vooral ook 'beukennootjes') en geeft een andere (zelfs schriftelijke) opdracht aan de aannemer om platanen te leveren. Naar wie moet de aannemer formeel luisteren?

2 / 10

2. Volstaat een aantekening in het weekrapport als opdracht voor een bestekswijziging?

3 / 10

3. Tengevolge van veel regen en de nog losse grond in de bermen is er zand in een van de duikers onder de Hoofdweg gespoeld. De aannemer wil eerst duidelijkheid van de opdrachtgever over de vergoeding van, in zijn ogen, de extra kosten alvorens hij met het herstel en mogelijke beheersmaatregelen gaat beginnen. Is dit terecht?

4 / 10

4. De aannemer heeft na twee weken nog geen reactie van de directie gekregen op zijn ingediende declaratie, dit betekent:

5 / 10

5. Hieronder volgen twee beweringen

I. De UAV kent een 'eerste oplevering' en een 'tweede oplevering'
II. 'kleine gebreken' die een ingebruikneming niet in de weg staan, zijn geen reden om een goedkeuring te onthouden

Voor deze beweringen geldt:

6 / 10

6. Een deel van het werk moet eerder in gebruik worden genomen omdat het parcours van de corsowagens niet gewijzigd kan worden. Wanneer gaat de onderhoudsperiode in op dit deel van het werk, waar de corsowagens en veel publiek al op moest worden toegelaten?

7 / 10

7. Eén van de mogelijkheden om in de RAW-Standaard iets op te zoeken is om gebruik te maken van de zeven-deling, wat wordt hiermee bedoeld?

8 / 10

8. Als de directie een vermoeden heeft dat werkzaamheden onvoldoende zijn uitgevoerd:

9 / 10

9. Hieronder volgen twee beweringen.

I. Een te accorderen hoeveelheid kan, nadat de aannemer deze heeft geaccordeerd, niet meer worden verrekend, anders had men net zo goed een verrekenbare- of niet verrekenbare hoeveelheid kunnen opnemen.
II. Een verrekenbare hoeveelheid kan voor een inschrijver een groter risico inhouden dan een niet-verrekenbare hoeveelheid, dus zal hij juist deze posten vóór de aanbesteding extra controleren.

Voor deze beweringen geldt:

10 / 10

10. Welk van onderstaande antwoorden staat in de UAV-1989?

Je score is

De gemiddelde score is 49%

0%