Training

De trainingen van Petersen Civiele Techniek kenmerken zich door de grote mate van interactie en zijn gericht op het kennisniveau en de vragen die leven bij iedere deelnemer. Vóór aanvang van de trainingen wordt geïnventariseerd wat viedere deelnemer wil bereiken en welke specifieke wensen er zijn. Op een voudige wijze kan in iedere training extra aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld hoe omgegaan moet worden met wijzigingen, het opstellen van een termijn, welke zaken minimaal in het bestek moeten zijn opgenomen of waar je op moet letten als directievoerder of toezichthouder. 

In de vorm van een basiscursus of een opfriscursus. De basiscursus duurt 2 dagen en de Opfriscursus één dag. De in-company trainingen kunnen op eenvoudige wijze toegespitst worden op een ‘eigen’nog lopend project door bijvoorbeeld het toepassen van een actueel bestek tijdens de cursus. 
Naast cursussen in groepsverband kan worden gekozen voor een korte één op één bijspijker- of opfriscursus. 

Kiezen uit de volgende cursussen: 

  • UAV-RAW voor uitvoerders en projectleiders.
  • UAV-RAW voor directievoerders en toezichthouders.
  • UAV-RAW voor bestekschrijvers en werkvoorbereiders.

Naast de UAV-RAW cursussen is het UAV-spel een mogelijkheid om op een leuke wijjze met elkaar, bijvoorbeeld met de aannemer of de opdrachtgever, elkaars kennis van de UAV en de RAW-systematiek naar een hoger peil te brengen. 

Zie voor gedetailleerde informatie https://www.hetuavspel.nl 

Petersen Civiele Techniek

Wilhelminalaan 3 
4002 AX Tiel

tel. (0344)626469
fax. (0344)626419

info@petersen.nl
www.petersen.nl