Training

De trainingen van Petersen Civiele Techniek kenmerken zich door de grote mate van interactie en zijn gericht op het kennisniveau en de vragen die leven bij iedere deelnemer. Vóór aanvang van de trainingen wordt geïnventariseerd wat iedere deelnemer wil bereiken en welke specifieke wensen er zijn. Op eenvoudige wijze kan in iedere training extra aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld hoe omgegaan moet worden met wijzigingen, het opstellen van een termijn, welke zaken minimaal in het bestek moeten zijn opgenomen of waar je op moet letten als directievoerder of toezichthouder. 

In de vorm van een Basiscursus of een Opfriscursus. De Basiscursus duurt 2 dagen en de Opfriscursus één dag. De In-company trainingen kunnen op eenvoudige wijze toegespitst worden op een ‘eigen’ nog lopend project door bijvoorbeeld het toepassen van een actueel bestek tijdens de cursus.
Naast cursussen in groepsverband kan worden gekozen voor een korte één op één bijspijker- of opfriscursus.
 
Kiezen uit de volgende cursussen: 
•   UAV-RAW voor Uitvoerders en Projectleiders
•   UAV-RAW voor Directievoerders en Toezichthouders
•   UAV-RAW voor Bestekschrijvers en Werkvoorbereiders

Naast de UAV-RAW cursussen is het UAV-spel een mogelijkheid om op een leuke wijze met elkaar, bijvoorbeeld met de aannemer of de opdrachtgever, elkaars kennis van de UAV en de RAW-systematiek naar een hoger peil te brengen.

Zie voor gedetailleerde informatie www.hetuavspel.nl

1-daagse opfriscursus RAW en UAV

Te behandelen onderwerpen:

Inleiding
•   Betrokken functies, taakstelling en bereikbaarheid
•   Te regelen (administratieve-) zaken bij aanvang van het werk (startvergadering) 
•   Het RAW-bestek en het RAW-raambestek 
•   In het oog springende wijzigingen RAW 2020

Oefening:  diverse zoekopdrachten in de RAW-Standaard en UAV-2012 

•   Het handhaven op ‘naleving van de overeenkomst’ 
•   Opnemen, opleveren en eerder ingebruiknemen   
•   Afwijkingen in de uitvoering en (stagnatie-) Schade  
•   Verrekenen van diverse soorten hoeveelheden:  
          - N   Niet verrekenbare ‘geschatte’ hoeveelheden (exacte hoeveelheden) 
          - V    Verrekenbare hoeveelheden (niet exacte hoeveelheden) 
          - A    te Accorderen hoeveelheden 
          - F    Fictieve hoeveelheden
•   De toe te passen regels bij bestekswijzigingen  

Oefening:  diverse opdrachten die te maken hebben met Meer- en minderwerk

•   Als afspraken niet worden nagekomen 
•   Het voorkomen van discussies en conflicten  
•   Als er niets anders meer opzit: De Raad van Arbitrage, de rechter of mediation  

Samenvatting en evaluatie
Zijn er eigen standaard-documenten waarvan in de cursus gebruik gemaakt kan worden? 
Is er een actueel bestek dat aan de cursus toegevoegd kan worden? 
Is duidelijk hoe de rolverdeling Opdrachtgever-Directie-Toezichthouder is geregeld?

2-daagse opfriscursus UAV en RAW•   Afwijkingen in de uitvoering en (stagnatie-) Schade  
•   Verrekenen van diverse soorten hoeveelheden:  
          - N   Niet verrekenbare ‘geschatte’ hoeveelheden (exacte hoeveelheden) 
          - V    Verrekenbare hoeveelheden (niet exacte hoeveelheden) 
          - A    te Accorderen hoeveelheden 
          - F    Fictieve hoeveelheden 
•   De toe te passen regels bij bestekswijzigingen  
•   De rol van Opdrachtgever en Directie bij verrekeningen

Oefening:  diverse opdrachten die te maken hebben met Meer- en minderwerk
 
•   Het handhaven op ‘naleving van de overeenkomst’ 
•   Het voorkomen van discussies en conflicten  
•   Als er niets anders meer opzit: De Raad van Arbitrage, de rechter of mediation

Samenvatting en evaluatie
Zijn er eigen standaard-documenten waarvan in de cursus gebruik gemaakt kan worden? 
Is er een actueel bestek dat aan de cursus toegevoegd kan worden? 
Is duidelijk hoe de rolverdeling Opdrachtgever-Directie-Toezichthouder is geregeld?