Wijzigingen door de directie in de uitvoering van het werk aangebracht geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.


Opm.: Wijzigingen in de uitvoeringswijze van de aannemer vallen buiten de werking van Hoofdstuk 10 en worden zodoende niet verrekend als meer- of minderwerk maar als bijbetaling. Zie ook de procedure volgens § 6-15 in geval van (stagnatie-)schade.

Geef een reactie