1. De aannemer zal voor zijn rekening:

    a. het werk uitzetten en de vereiste profielen en bakens stellen;

    b. ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen geschikt personeel en hulpmiddelen, als: roei- en peilboten, meetinstrumenten, bakens, enz., ter beschikking van de directie stellen;

    c. de gedane uitzetting en afbakening in goede staat onderhouden, zolang de directie dit nodig oordeelt.

Geef een reactie