1. De verplichtingen van de aannemer met betrekking tot het ter beschikking stellen, onderhouden en verwijderen van loodsen en/of directieverblijf en andere hulpmiddelen worden in het bestek omschreven.

Opm.: Het bestek is een betere locatie om loodsen en andere hulpmiddelen te beschrijven dan de UAV.

Geef een reactie